Solarne elektrane

Sunce je neiscrpan izvor energije. Solarna energija generirana solarnim zračenjem prema zemlji je 15.000 puta veća nego energija koju konzumira čovjek na Zemlji. Solarna energija ne zagađuje te je također besplatna. Dakle, cilj bi trebao biti iskoristiti solarnu energiju do najveće mjere.

Spremni smo Vam ponuditi kompletna rješenja u gradnji i puštanju u pogon solarnih elektrana. Za Vas projektiramo sve vrste fotonaponskih solarnih elektrana. Gradimo integrirane (krovne) i ne – integrirane (tlo) solarne elektrane.

Naš stručni tim posjeduje znanja za gradnju mrežnih elektrana te otočnih fotonaponskih sustava. Kroz mrežu naših partnera osiguravamo najkvalitetniju opremu te visok stupanj znanja i odgovornosti u gradnji Vaše elektrane.

Novosti

Izrada i održavanje Finder d.o.o. © sva prava pridržana