Usluge zaštite okoliša

Gotovo svaka djelatnost na neki način onečišćuje okoliš, a za nepoštivanje zakonske regulative propisane su visoke kazne. Melius promet d.o.o. pruža usluge zaštite okoliša. Za vas vršimo usluge savjetovanja, vođenje propisanih obrazaca, edukacija zaposlenika, te vas u potpunosti usklađujemo sa svim zakonskim zahtjevima.

 • Izrada plana gospodarenja otpadom
 • Izrada kataloga otpada
 • Izrada pratećih listova
 • Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO, ONTOU, ONTOBA…)
 • Prijava svih onečišćenja u Registar onečišćenja okoliša
 • Upis u REGVOC
 • Izrada obrasca EHOS
 • Izrada godišnje bilance
 • Izrada pratećih listova za opasan i neopasan otpad
 • Izrada deklaracije za opasni otpad
 • Savjetodavne usluge u organiziranju privremenog skladištenja otpada
 • Organiziranje sakupljanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada
 • Prijave Fondu za zaštitu okoliša
 • Ustrojavanje i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za opasan i neopasan otpad
 • Edukacija i izrada interne dokumentacije

Novosti

Izrada i održavanje Finder d.o.o. © sva prava pridržana